in

Rusi protiv NBA raširili pravni rat u kome je već stradalo britansko prase

Fabrika autobusa Kurgan (deo grupacije GAZ čiji je vlasnik Oleg Deripaska) ​​obratila se Sudu za intelektualnu svojinu zahtevajući da najjaču košarkašku ligu na svetu, NBA, liši prava da u Rusiji koristi brend Klivlenda, (CAVS), zbog čega ne može da registruje sopstveni žig KAVZ.U presudi se navodi da “KAVZ insistira na prevremenom prestanku pravne zaštite žiga prema sertifikatu u odnosu na robu zbog nekorišćenja”.Spor između KAVZ-a i Rospatenta počeo je 2016. godine. Tada je fabrika pokušala da registruje pravo na žig KAVZ, ali je Rospatent odbio jer je već registrovan zbunjujuće sličan znak (isti broj slogova i zvukova i ista kombinacija slova).Zaštitni znak KAVS registrovala je NBA na teritoriji Ruske Federacije 1995, a KAVZ je 2018. godine podneo tužbu Sudu za intelektualnu svojinu tražeći da se odluka Rospatenta poništi, ali je izgubio slučaj na svim instancama.U junu 2020. Vrhovni sud Ruske Federacije je odbio da kasacionu žalbu tužiocu pošalje razmatranje Sudskom kolegijumu za ekonomske sporove Oružanih snaga RF.Novu tužbu protiv NBA sud je ostavio bez postupanja do 10. avgusta zbog toga što fabrika nije dostavila niz neophodnih dokumenata koji potvrđuju pravni status i pravo na obavljanje poslovne delatnosti strane kompanije.”Postupak nije u vezi sa brendom košarkaškog kluba. Oni će zadržati prava da ga koriste u SAD i gde god su ga registrovali, svuda osim u Rusiji. U Rusiji je NBA izvršila međunarodnu registraciju prema Madridskom protokolu. Registrovali su međunarodni žig koji je u Rusiji zaštićen za kategoriju robe 28. klase (štampani proizvodi, odeća, igre i igračke). Koliko sam razumeo, fabrika Kurgan ne tvrdi da poništava ceo znak, već isključivo u 28. klasi za igre i igračke”. Nije mi sasvim jasno zašto je ovo važno za fabriku iz Kurgana. Ovo bi trebalo da se razjasni sa njihovim advokatima. Isključivo mi pada na pamet da žele da proizvode i prodaju suvenire u vidu nekih maketa radnih automobila. Ovo je moja spekulativna pretpostavka”, kaže za ruski Sport Ivan Šatohin, stručnjak za intelektualnu svojinu.##EDITORS_CHOICE##U sudskoj tužbi koristi se formulacija “zbog neupotrebe”.”U Građanskom zakoniku postoji poseban član 1486 ‘Posledice neupotrebe žiga’ koji kaže da su najčešća dva osnova za ukidanje bilo dela (kao u ovom slučaju) ili celog žiga nekorišćenje istog ili likvidacija pravnog lica. Fabrika autobusa u Kurganu treba da dokaže da NBA nije koristila ovaj zaštitni znak tri godine. Shodno tome, čak i da je sada prestala s radom, nisu prošle tri godine. I ovde to još treba da dokažete, odnosno da tužilac iznese dokaze da se znak ne koristi, a u odnosu na robu 28. klase ‘igračke’ znači da se ona negde mora predočiti. NBA će pak, ako angažuje predstavnika u Rusiji, morati da dokaže da koristi oznaku, da predstavi samu robu, tovarne listove, kataloge, nomenklaturne serije, akte o isporuci… čime bi potvrdila komercijalnu upotrebu.”Skraćeni naziv za fabriku je KAVZ, a nadimak tima iz Klivlenda je CAVS…”Ovde je razlika u dva slova (prilikom izgovora), ali postoji fonetska sličnost. Kada se izgovaraju, zvuče skoro isto, ovo je jedan od kriterijuma za procenu sličnosti od strane Rospatenta. Upravo je fonetska sličnost jedan od često datih argumenata u prilog odbijanja registracije. Na osnovu činjenice da se stvara opšti utisak o sličnosti dva žiga, potencijalni potrošač može biti doveden u zabludu o proizvođaču robe i usluga.”Pitanje je kako se moglo desiti da NBA sredinom 90-ih registruje žig, a fabrika koja je postojala u SSSR-u to nije uradila.”Zapadni poslovni model je uređen tako da svaki, pa i najmanji startap, da ne govorimo o ozbiljnim kompanijama, pre svega registruje naziv i sve ono što čini srž proizvoda koji planiraju da proizvedu, ili usluge koje će pružati, kao različite vrste intelektualne svojine, i tek tada počinje sa radom, siguran da ne narušava ničija prava trećih lica i da istovremeno štiti svoju imovinu od nepoštenih zadiranja. U Rusiji je drugačije. Čim se pojavi ideja, odmah se počinje s proizvodnjom, prodajom, a onda ‘bam’! – ispostavi se da je to nečija intelektualna svojina, zbog čega se podnosi tužba u milionima rubalja. A posao ne samo da propada, već pravi i gomilu dugova.”Advokati fabrike opet idu na sud, a već su izgubili spor 2020. godine.”Mislim da je ovo kalkulacija za sadašnju situaciju. U proleće, kada je politička i ekonomska situacija bila najviše zaoštrena i aktivno eskalirana, nastao je presedan: Arbitražni sud Kirovske oblasti odbio je da zaštiti intelektualna prava na likove crtanog filma ‘Pepe pig’ britanske kompanije sa obrazloženjem da je registrovan u zemlji koja je uvela sankcije u odnosu na Rusiju. Ovo je jasan primer otcepljenja Rusije od globalnog pravnog okvira i pravne prakse u pogledu intelektualne svojine i indirektnog podsticanja intelektualne piraterije na državnom nivou. Treba napomenuti da se posle nekoliko meseci situacija rešila u suprotnom smeru. Slučaj je ponovo na razmatranju, a sa velikim stepenom verovatnoće preduzetniku iz Kirova će biti izrečena novčana kazna zbog kršenja intelektualnih prava.”Sagovornik Sporta šanse za uspeh fabrike autobusa, na osnovu aktuelne političke situacije, ocenjuje kao diskutabilne…”Ako fabrika zaista uspe da dokaže da klub u poslednje tri godine nije proizvodio sportsku robu, igre i igračke brendirane svojim zaštitnim znakom, onda je u principu moguće ukidanje žiga. Ali ovo treba da se dokaže. Ako NBA klub zaista angažuje predstavnika u Rusiji, onda nije tako teško osporiti takvo poništenje, pogotovo sa dovoljno ozbiljnim sredstvima. Međutim, obe strane imaju moćne resurse, tako da bitka može biti prilično velikih razmera.”